Voorwaarden

Algemeen:
•Afspraken hetzij gemaakt via de e-mail, hetzij gemaakt via de telefoon zijn bindend.
•Voor Nationale feestdagen geldt een toeslag van 40% op alle tarieven.
•Alle afgegeven tarieven zijn inclusief BTW en materiaal en exclusief reiskosten.

Betaling:
•De betaling voor het schminken dient ter plaatse contant voldaan te worden.
•Voor annuleringen tot 4 weken voor de boekingsdatum dient toch 50 % van het totaalbedrag voldaan te worden.
•Voor annuleringen tot 2 weken voor de boekingsdatum dient toch het volledige bedrag voldaan te worden.
•Het niet nakomen van betalingen zal ter stond overgedragen aan een incassobureau, welke extra kosten voor de klant komen te staan.

Schminkers:
•De schminker heeft recht op een kwartier doorbetaalde pauze na 2 uur achter elkaar schminken.
•Mocht de schminker door omstandigheden verhinderd zijn wordt z.s.m. gezocht naar een vervanger, dit kan echter niet gegarandeerd worden.

Specifieke aanvullende voorwaarden Belly Painting:
•De Belly Painting geschiedt geheel op eigen risico van de klant.
•Nadat een afspraak gemaakt is, kan de Belly Paint niet meer geannuleerd worden, mits er sprake is van een voortijdige beeïndiging van de zwangerschap of als de Bellypaint een door medici beoordeeld een aantoonbare dreiging voor het verloop van de zwangerschap betekent.
•De kosten voor de Belly Paint kunnen tijdens de sessie contant betaald worden. De klant kan er ook voor kiezen deze uiterlijk 5 dagen voor de sessie op de rekening van Meijan overgemaakt te hebben.
•Annuleringen tot 4 weken voor de afspraak zullen voor 50% van de kosten in rekening gebracht worden, met uitzondering van de annuleringen wegens voortijdige beeïndiging van de zwangerschap of als de Bellypaint een door medici beoordeeld een aantoonbare dreiging voor het verloop van de zwangerschap betekent.
•Annuleringen tot 2 weken voor de afspraak zullen volledig in rekening gebracht worden, met uitzondering van de annuleringen wegens voortijdige beeïndiging van de zwangerschap of als de Bellypaint een door medici beoordeeld een aantoonbare dreiging voor het verloop van de zwangerschap betekent.
•Bij ziekte van de klant wordt de klant gehouden aan de afspraak, kan er niet geannuleerd worden, maar kan de afspraak wel verzet worden.
•Het niet nakomen van betalingen zal ter stond overgedragen aan een incassobureau, welke extra kosten voor de klant komen te staan.
•De klant krijgt digitaal de beschikking over de foto’s die tijdens de sessie zijn genomen.
•De afbeeldingen, foto’s en ontwerpen van Meijan zijn auteursrechterlijk beschermd, de klant mag haar foto’s alleen voor eigen doeleinden gebruiken.
•Zonder toestemming van Meijan mogen deze foto’s niet gepubliceerd worden.

Meijan werkt met goedgekeurde schminkproducten, maar wil u er toch op wijzen dat we werken met pigmentproducten. Meijan staat niet in voor schade door vlekken in welke vorm van textiel dan ook.

Privacyverklaring :
Meijan respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer u aan Meijan, via deze website, via de mail of telefonisch contactgegevens achterlaat, dan vertrouwt u ons persoonlijke informatie toe. Deze verklaring geeft u inzicht in de wijze waarop Meijan met deze informatie omgaan. Meijan verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de wet bescherming persoonsgegevens en de telecommunicatiewetgeving. Meijan behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Deze gegevens worden alleen verwerkt ten behoeve van de administratie. Meijan maakt geen gebruik van cookies en zal nooit persoonsgegevens doorspelen aan derden.

Ten aanzien van fotomateriaal zal Meijan uw toestemming vragen voor het gebruik voor publikatie-doeleinden alleen ten dienste van Meijan, zoals het plaatsen op de website, het plaatsen op de facebookpagina’s of voor gebruik op PRmateriaal. Mocht een klant op een later tijdstip toch nog bezwaar hebben tegen het gebruik van deze foto’s dient hij/zij dit schriftelijk aan te geven, hetzij via een brief, hetzij via de mail.

Comments are closed.